U bent hier

Brief naar Arriva

De werkgroep verkeer en veiligheid is nog in contact met Arriva over de busroute. Zie de brief.

Geachte heer v.d. Veen,

Graag willen wij ons aan u voorstellen. Onze naam is werkgroep Verkeer en Veiligheid, afgekort V&V van de Dorpsraad Rondom de Plassen.

Per 9 december gaat na jarenlange afwezigheid de bus weer rijden door de kernen Langeraar en Papenveer.
Een jarenlang traject van de gemeente en inwoners is hieraan vooraf gegaan. Wij zijn allen zeer verheugd dat onze inspanning gelukt is.
Buslijn 184 gaat via Alphen a.d. Rijn, Langeraar, Nieuwveen, Papenveer, Ter Aar, Alphen a.d. Rijn ieder uur rijden. Deze lus geeft mogelijkheden om over te stappen op diverse lijnen. Een aanwinst voor onze gemeente!

Echter, doordat in april 2014 de Langeraarseweg (doorgaande route) gerenoveerd wordt, is Arriva van mening dat er vanaf het begin een alternatieve route gereden gaat worden. De keus is daarbij gevallen op de Paradijsweg. Deze weg ligt het dichtst bij de kernen Langeraar en Papenveer en U hoopt daarbij beide kernen te kunnen voorzien van openbaar vervoer.

Eind vorige week heeft de gemeente de omwonende middels een brief op de hoogte gesteld, dat de hoge drempels die op de Paradijsweg liggen, verwijderd zullen worden, om doorgang van de bus mogelijk te maken.

Maandag is al begonnen met het verwijderen ervan, zodat de inwoners amper de tijd hadden om hier op te reageren.
In de korte week dat dit nieuws bekend is, heeft onze telefoon roodgloeiend gestaan van protesten.
Ook is er via de mail naar ons gereageerd. Een reactie stuur ik U in de bijlage toe.

De bevolking van Papenveer heeft jarenlang gestreden bij de gemeente, om de schoolroute naar Langeraar veiliger te maken.
Op de Paradijsweg is sprake van veel vrachtverkeer en ook druk personen verkeer. Ook wordt deze weg veelvuldig gebruikt voor wandelaars die de wandelroute rondom de Langeraarse Plassen maken. Een aantal grote drempels ter hoogte van het Kerkpad zijn aangelegd om de snelheid te beperken en een gevaarlijke oversteek te accentueren.
De Paradijsweg is niet breed en er zijn zeer veel bedrijven aan gelegen, waardoor er veel vrachtverkeer rijdt. Ook de diverse bruggen maken het niet echt overzichtelijk.
Bij de omwonenden heeft de maatregel tot afbraak van “hun” drempels tot grote weerzin geleid. Zonde van het geld (de drempels moeten over een half jaar weer opgehoogd worden), zeer onveilig voor de schoolgaande kinderen, onveilig voor de vele fietsers op de Paradijsweg (smal en vele bruggen) en onveilig voor de vele wandelaars.
Om vanuit Langeraar op de Paradijsweg te komen, moet een lang fietspad dwars door de Langeraarse plassen gereden worden. Inwoners van Langeraar, zullen met de winter in het vooruitzicht, deze fietstocht niet ondernemen om gebruik te kunnen maken van de bus naar Alphen a.d. Rijn.
Daarbij komt, dat Arriva het voornemen heeft om de route te beperken tot Nieuwveen, daar te keren en via de Paradijsweg weer terug te rijden naar Alphen ad Rijn. De bus zal dus 2 x per uur over de Paradijsweg gaan rijden.

Wij hebben 3 verzoeken aan U:
• De renovatie van de Langeraarseweg start op zijn vroegst in april 2013. Laat tot die tijd de bus de geplande route rijden door Langeraar, Nieuwveen, Schilkerweg, Westkanaalweg, Ter Aar. Alle middelbare scholen bevinden zich in Alphen a.d. Rijn. De jeugd wil graag, zeker in de winter, gebruik maken van de buslijn naar Alphen toe. De inwoners van Langeraar gaan niet eerst 1.5 km fietsen om gebruik te maken van de buslijn. Dan rijdt men even snel naar de driesprong Ter Aar om daar in te stappen. Er zal dus niemand van de buslijn gebruik maken als deze over de Paradijsweg gaat rijden. Ook de Papenveerders zijn gebaat bij een opstap op de Westkanaalweg.
• Door eerst de geplande route te rijden, is er voldoende tijd om rustig te kijken naar een alternatieve route voor als de Langeraarseweg niet bereikbaar meer is. Er zijn diverse varianten mogelijk die wij graag met U bespreken.
• Het is belangrijk dat de bus een lus gaat rijden en niet 2 x per uur over de Paradijsweg gaat rijden.

Wij hopen dat U serieus wilt kijken naar onze motivatie. Wij willen graag met U de bus een goede start geven in onze gemeente en het tot een succes maken.
De veiligheid staat hierbij voor ons voorop en wij zijn van mening dat daar nu onvoldoende rekening mee wordt gehouden.
Wij komen graag hierover met U in gesprek.

Met vriendelijke groeten,

Dorpsraad “Rondom de Plassen”
Commissie Verkeer en Veiligheid

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer