U bent hier

Uitslag Enquête verplaatsing marktkramen

Aantallen:

Ingevuld op 24 maart:                           137

Ingevuld op jaarvergadering 29 Febr       31

-----------------------------------------------------------

Totaal ingevuld formulieren                   168

     

Ingevuld door:

Marktkraamhouders                    3

Winkeliers                                   7

Aanwonenden                           18

Bezoekers                               140                             

      

Vraag 1            Vindt u de huidige standplaats  Goed / Niet Goed/  Geen Mening/  Anders/

 

 Goed:             67                    Marktkr.H. 1     Winkelier 1      Aanw. 11          Bezoeker  55

 Niet goed        76                                      0                    2                  5                         69

Geen mening   10                                      0                     1                  0                         9

Anders              15                                     3                     3                 1                          8

 

Vraag 1 Conclusie

 

Ruim 45% van de alle ondervraagden  vind de huidige standplaats niet goed. Terwijl 40 % de plaats wel goed vind. 6% heeft geen mening, en 9% een ander mening heeft. Hiervan o.a. zijn o.a. de winkeliers 1x waardeloos en 1x overbodig. en 1x niet slecht als de marktkraamhouders de auto”s op een parkeerplaats zetten. Verder worden genoemd :  Oorspronkelijke plaats, Bij De Spar en Kerkplein

 

Vraag 2            Vindt u de huidige standplaats verkeersveilig Ja/  Nee/ Geen mening/

 

Ja                       48              Martktkr.H 3        Winkelier  2     Aanw  8           Bezoeker 35

Nee                   111                               0                        5              10                          96

Geen mening        9                               0                        0                0                           9   

 

Vraag 2 conclusie

 

Ruim 66% van de ondervraagden vinden de huidige standplaats niet verkeersveilig . Ruim 28% is wel die mening toe gedaan. Terwijl een kleine 6% geen mening heeft.

Wel dient te worden aangemerkt dat bij diegene die ja hebben ingevuld er enkele hebben aangetekend dat het verkeersveilig zou moeten zijn omdat de markt op een  woonerf plaats vind.. Maar dat soms aanwonenden en bezoekers zelf het onveilig maken.                                                                                                         

 

Vraag 3 Vindt u de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers/Veilig/Niet veilig/Geen mening

 

Veilig                47             Marktkr.H  3         Winkeliers 2      Aanw   6           Bezoeker 36

Niet veilig        110                              0                          5                 10                         95

Geen mening   11                                0                          0                  2                           9

 

Vraag 3 Conclusie

 

Bij vraag 3 vind  28  %  het veilig voor Fietsers en voetgangers waarbij een enkele opmerking geplaatst word dat het kruispunt Langeraarseweg / Kerkpad onoverzichtelijk is , maar dat het  ook eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers is. Weer ruim 66% procent vind het onveilig, en 6% heeft geen mening.

 

Vraag 4            Vindt u dat de kramen verplaatst kunnen worden naar het pleintje bij  v.m groentewinkel van Kessel nabij het  beeldje “De Strooplikker”

 

Ja                    122           Marktkr.H 3          Winkeliers 3     Aanw. 13         Bezoekers 103  

Nee                  36                             0                           4                 4                            28

Geen mening   10                             0                           0                 1                              9

 

Vraag 4 Conclusie

 

Hier vind 73%  dat de kramen verplaats zouden kunnen worden naar het pleintje halverwege het winkelcentrum. Ruim 21 % vind dat er niet verplaatst hoeft te worden ,en weer 6 procent heeft hierover geen mening.

De marktkraamhouders merken op dat het met de aanvoer voor de supermarkt en de eigen aanvoer moeilijker word. Wel willen zij meedenken in deze situatie en b.v. in halve cirkelvorm met de dichte kant naar de rijweg gaan staan.ook moet de elektra aansluiting anders worden. De situatie met over derijweg liggende stroomkabels is levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Een doorvoerbuis  met aansluitpunt bij b.v. een lichtmast kan een oplossing zijn.

 

Vraag 5            Heeft u suggesties voor een andere standplaats  en winkels?

 

Het kerkplein word 26 x genoemd als de meest ideale plaats waarbij soms de opmerking word geplaatst dat, indien er een dienst in de kerk is  de mogelijkheid  om te verplaatsen naar de huidige  plaats aanwezig moet blijven. Deze mogelijkheid is door de marktkraam houders niet genoemd.

Van de winkeliers en aanwonenden zien er 4 hier wel een mogelijkheid.

De G.v.Dijkstraat word 15 x genoemd  ook hier zien er 1 winkelier en 2 aanwonenden wel mogelijkheden. Het deel van de G.van Dijkstraat tot Nuyensplein zal dan zaterdags verkeersluw moeten worden.

Verder zijn er nog 8  vermeldingen voor het achterste deel van de parkeerplaatsen bij De Sparwinkel.

 

Vraag 6:  Heeft u nog ander opmerkingen  betreffende marktkramen en winkels.

 

Er word veelvuldig gevraagd om meer kramen met een gevarieerd aanbod. De marktkraamhouders zien zelf wel ruimte voor b.v. noten . kleding en snoepwaren, Drogisterij. Maar geen kaas en groenten e.d. Dus vooral kramen met een meerwaarde voor de winkels.

Winkel aanbod uitbreiding,waarbij gelijk de opmerking staat dat inwoners wel de boodschappen in eigen dorp zouden moeten doen.

 

Meer fietsrekken , vooral bij de Spar Winkel is ook een veel gemaakte opmerking.

 Ook de voor fietsers en voetgangers  gevaarlijke elektrakabels over rijweg en voetgangers gedeelten  moeten verdwijnen b.v.   door doorvoer  onder de straat   met een verdeelkastje vlakbij de kramen.

Een fontein op het plein , en uitbreiding van hanging baskets is ook een wens.

Ook word er verschillende malen op gewezen dat de markt niet ten koste mag gaan van de winkels.

 

 

Algemene conclusie van de enquette.

 

De algemene conclusie is om de marktkramen te verplaatsen naar het pleintje bij de voormalige groentewinkel.  Bij vraag 1 komen  de voorstanders hier met een minimaal verschil  in hun voordeel uit. Maar de uitslagen in vraag 2 , 3, en 4  geven een overduidelijk beeld van de wens om te verplaatsen.

Vraag 5  waarin veelvuldig het Kerkplein word genoemd is moeilijker te realiseren ,omdat dit eigendom van de kerk is  en er altijd verplaatst zou moeten worden bij een dienst in de kerk.

 

 De werkgroep Ruimtelijke Ordening Wonen en Winkels  van Vereniging Dorpsraad “Rondom de Plassen” dankt  ieder  voor de medewerking bij het tot stand komen van deze enquette.

 

Namens de werkgroep

Harry Otto

v. Brederodeplein 7

2461 RK Langeraar

Tel: 06-41671144

E-mail : h.otto@rondomdeplassen.nl

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer