U bent hier

Verslag eerste jaarvergadering

Op woensdag 29 februari 2012 heeft de vereniging dorpsraad “Rondom de Plassen” haar eerste ledenvergadering gehouden. De vereniging is, als eerste dorpsvereniging binnen de gemeente Nieuwkoop, opgericht op 24 augustus 2011 en heeft ondermeer als doel de belangen van de dorpskernen Langeraar en Papenveer en haar inwoners te behartigen en te verdedigen bij het gemeentebestuur van Nieuwkoop, het waterschapsbestuur en/of andere instanties.Tijdens de ledenvergadering is het tot dan toe bestaande oprichtingsbestuur formeel gekozen . Ook hebben de werkgroepen een terugkoppeling gegeven van hun activiteiten tot op heden. De in het dorpsplan genoemde aanbevelingen worden als leidraad gesteld. Het dorpsplan is voor en door de inwoners opgesteld. Een kleine selectie uit de vele punten die de werkgroepen in de presentatie hebben uitlichten zijn o.a:Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Wonen en Winkels

De werkgroep reageerde op de actuele bouwprojecten in Langeraar waarbij ook de inrichting van de sport en recreatiezone uitgelegd werd. Daarnaast is door de werkgroep de enquette toegelicht betreffende de marktkramen op zaterdag. Op zaterdag 24 maart zal de werkgroep aanwezig zijn op de markt om bezoekers, aanwonende, winkeliers en marktkraamhouders een vijftal multiple cchoice vragen voor te leggen. De aanwezige leden werden in de gelegenheid gesteld om deze vragen al in te vullen.Werkgroep Verkeer en Veiligheid

De werkgroep refereerde in haar presentatie aan de reactie op het strooibeleid in de winter en de diverse onveilige verkeerspunten in haar werkgebied. Daarnaast werd de komende reconstructie van de Langeraarseweg behandeld. De gemeente heeft de uitvoering uitgesteld naar 2013. De werkgroep wil, ondanks het uitstel dat het in slechte staat verkerende trottoir direct aan te pakken en op te knappen om zekere ongelukken te voorkomen.Werkgroep Natuur, Recreatie en Water

De werkgroep heeft kort en bondig uitleg gegeven omtrent de waterkwaliteit van de Langeraarse plassen en de acties die het heeft ondernomen om het Hoogheemraadschap te zetten tot het vervroeg invullen van acties om de waterkwaliteit te verbeteren. De werkgroep prees de huidige samenwerking met het Hoogheemraadschap in deze. Ook werd er een oproep gedaan om sponsoring voor hanging baskets bij De Strooplikker. Er is een begin maar er kunnen nog genoeg sponsors bij. We hebben nog 40 lantaarnpalen te gaan!                                                                                                                      Werkgroep Jeugd, Welzijn en Senioren

De werkgroep gaf aan dat er een enquête komt voor de jeugd tot +- 10 jaar te beginnen op de basisschool. Verder werkt De Schakel aan het uitbreiden van het aanbod van workshops en melde de werkgroep dat er een skatebaan komt bij De Schakel.De vereniging streeft erna om haar activiteiten politiek en financieel onafhankelijk uit te voeren. Met deze onafhankelijkheid als leidraad heeft Arie Koops, directeur sport bij de KNSB en inwoner van Langeraar, als gastspreker op indrukwekkende en humorvolle wijze de aanwezige aan zich weten te binden door een verbinding te leggen tussen het bedrijven van topsport en het functioneren van een dorpsraad. De ledenvergadering werd druk bezocht en de terugkoppeling die het bestuur heeft mogen ontvangen van de aanwezige leden was zeer positief.Op de website www.rondomdeplassen.nl stelt het bestuur zich voor en is informatie over de werkgroepen terug te vinden. Inwoners van Langeraar en Papenveer kunnen zich nog steeds inschrijven als lid. Het aanmeldingsformulier is terug te vinden op de site. Daarnaast kunnen diverse werkgroepen nog leden gebruiken die hun kennis en enthousiasme in willen zetten voor de dorpsvereniging en de inwoners van Langeraar en Papenveer.

Tweets van de Dorpsraad

Twitter

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer